Køleanlæg

Hvad er køleanlæg?

Et køleanlæg er et anlæg, der installeres for enten at fjerne varme fra eller nedsænke temperaturen i et isoleret rum.

Rent praktisk består et køleanlæg af fem komponenter, der tilsammen danner et lukket system, hvori nedkølingen foregår. De fem komponenter involverer en kompressor, en fordamper, en kondensator, en opsamlingsbeholder for kølevæsken samt en ventil, der regulerer tilførslen af kølevæsken.

De første køleanlæg blev allerede udviklet i 1800-tallet, og siden da er de blevet videreudviklet til de mere teknologisk stabile køleanlæg, vi kender til i dag. Hos Trehøje Køleteknik tilbyder vi flere forskellige køleanlæg, med modeller fra både Daikin, Gree og Hitachi. Køleanlæggene fås med forskellig kapacitet fra 2 til 14 kwh, så vi altid er i stand til at imødekomme dine behov.

 

Hvordan fungerer et køleanlæg?

Et køleanlæg fungerer primært gennem en varmetransport, hvor varmen flyttes fra ét sted til et andet. Ved et køleskab fjernes varmen eksempelvis indefra, og i stedet ledes varmen ud på bagsiden af køleskabet.

Princippet er mere eller mindre det samme også for større køleanlæg. Her bliver den omgivende luft, der er i rummet, ført gennem kondensatoren på køleanlægget, hvor så luften ved hjælp af kølevæske bliver nedkølet til den ønskede temperatur.

Et køleanlæg har en uundværlig funktion for mange virksomheder. Hvis der pludselig opstår problemer med dit køleanlæg, tilbyder vi hos Trehøje Køleteknik derfor døgnservice, så vi hurtigst muligt igen kan få dit køleanlæg op at køre. Vi hjælper desuden også gerne med at foretage jævnlig service af dit køleanlæg. Vi er beliggende i Vildbjerg, men har kunder fra Herning, Holstebro og omegn. 

 

Hvornår har man brug for et køleanlæg?

Der kan være flere årsager til, hvorfor man har brug for at køle et rum ned, og der findes sådan set ingen grænser for, hvad et køleanlæg kan bruges til at nedkøle. Man ser ofte køleanlæg i industrivirksomheder, hvor der er brug for at nedkøle maskiner, for at de kan køre ordentligt. Det samme er gældende ved mange virksomheder med store serverrum, hvor der næsten altid er et klima- eller køleanlæg, der skal sikre optimal funktion. Den mest hyppige anvendelse er dog til at nedkøle og opbevare fødevarer, både i butikker og i fødevareindustrien. Køleanlæg er derfor i høj grad relevante for erhvervskunder, mens private i højere grad gør brug af klimaanlæg.

 

Hvordan adskiller et køleanlæg sig fra et klimaanlæg?

Hvor klimaanlægget mere anvendes for at skabe et godt indeklima for de personer, der færdes i det, er formålet med et køleanlæg i højere grad at sikre, at man kan holde de rette temperaturer på genstande, fødevarer og maskiner. Et klimaanlæg kan altså både give kulde og varme, mens et køleanlæg kun bruger sin energi på at køle.